Landscapes

Florenz & Istanbul

19.3.–20.8.2023

Op basis van de collectie van het museum onderzoekt de tentoonstelling de betekenis van de natuur en haar kwetsbare status in de kunst van de 19e eeuw tot nu. Geconfronteerd met klimaatverandering, het uitsterven van soorten en het dreigende verlies van de basis van ons leven, de natuur, stond de explosieve vraag hoe de mens het behoud van de natuur kan dienen al centraal in het leven en werk van Joseph Beuys en zijn tijdgenoten in de 20e eeuw. Met de komst van het Antropoceen in de 21e eeuw staan deze vraagstukken meer dan ooit in de belangstelling van kunstenaars.

De milieuproblemen van onze tijd moeten wereldwijd worden bekeken en, voor zover mogelijk, collectief worden opgelost en/of ingeperkt. Daarom brengt de tentoonstelling kunstenaars samen die vanuit verschillende culturele achtergronden en perspectieven naar deze problematiek kijken, of ze combineren. In de tentoonstelling gaan Oost en West, heden en verleden een zintuiglijk tastbare, meeslepende en gelaagde dialoog aan.

Tegelijkertijd brengt de tentoonstelling kunstenaars uit Duitsland, de Nederrijn regio en Nederland in een verrijkende dialoog met kunstenaars uit Turkije en het Midden-Oosten. Deze oost-westerse kijk op natuur en landschap benadert de actualiteit van het thema natuur in de kunst. Daarbij wordt duidelijk dat de kwestie van het beeld van het landschap een politieke kwestie is. Terwijl klassieke natuurbeelden, met een beroep op de conventies van de Nederlandse landschapsschilderkunst, vasthouden aan de sublieme natuur, wordt zij in hedendaagse voorstellingen aan beide zijden vaak een probleemdrager en het toneel van menselijk ingrijpen.

Tot de tentoongestelde kunstenaars behoren Elisabeth Luise Andrae, Marwan Bassiouni, Burkhart Beyerle, Bernd en Hilla Becher, Joseph Beuys, Elmas Deniz, Wilhelm den Ouden, Ulrich Erben, Elger Esser, Fanny von Geiger-Weishaupt, Clara Joswich-Rodatz, Shila Khatami, Hanns Lamers, Emmy Lischke, David Roth, Yasam Sasmazer, Hermann Teuber, Martel Wiegand en vele anderen.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus.

Deze tentoonstelling wordt ondersteund door: