Joseph Beuys – Werk uit de collectie Van der Grinten

Bij de presentaties van de collectie Beuys wordt vanaf oktober 2021 in de ruimtes tussen de noord- en de oosttoren een keuze van werken gepresenteerd, die alleen nog op bepaal­de punten veranderd zal gaan worden. Voor deze presentatie zijn significante objecten geko­zen, met name uit zijn plastische werk, zoals het groepje van de Hasengräber (de ha­zen­graven), de houten kruisen - symbool van het lijden en de verlossing, de objecten slee, tafel met aggregaat, Fettecke op schiefer Ebene (vet­hoe­ken op hellend vlak), het multiple Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee alsmede het sleutelwerk Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet (het zwijgen van Marcel Duchamp wordt overschat). Het museum komt daarmee tegemoet aan de wens naar een Beuys-presentatie die bedoeld is voor de langere termijn. De tentoonstelling toont de artistieke benadering door Beuys en geeft een inzicht in de Beuys-collectie van de gebroeders Van der Grinten.

Serie confrontaties
Om bezoekers de gelegenheid te bieden het werk van Beuys steeds weer opnieuw vanuit verschillende perspectieven te be­kijken worden sommige werken vanaf 2021 voor een be­perkte tijd geconfronteerd met werken van kunstenaars die ze hebben opgepakt om er kri­tische vragen aan te stellen of er ironisch commentaar op leveren, op een manier die hun beteke­nis verruimt.

Juxtaposities

CONSORTIUM – PLUS IS GELIJK AAN MIN

Vanaf 3 april 2022 in de zalen 35 en 36 (slotgebouw)

KONSORTIUM is een kunstenaarscollectief dat in 2004 is opgericht, het bestaat uit de drie kunstenaars Lars Breuer, Sebastian Freytag en Guido Münch. Zij werken samen als een groep kunstenaars, beheerders van tentoonstellingsruimten en curatoren. Kenmerkend voor hun projecten zijn een heldere en geometrische vormentaal en een confrontatie met de esthetiek van modernisme en postmodernisme binnen de geschiedenis van kunst en ar­chi­tectuur. In het kader van de tentoonstelling "Joseph Beuys - Werke uit de collectie Van der Grinten. Gegenüberstellungen" (juxtaposities), zetten de kunstenaars de legendarische poster "Art = Capital" van Joseph Beuys uit 1979 tegenover hun eigen werk "e pluribus unum" uit 2018.

In 2018 is de foto "e pluribus unum" gemaakt naar aanleiding van een tentoonstelling van verschillende kunstenaars in Wroclaw (Polen) over het thema kapitaal. Op deze foto heb­ben de drie KONSORTIUM-kunstenaars de pose nagebootst waarin Joseph Beuys zichzelf in 1979 in het Hessisches Landesmuseum Darmstadt had gefotografeerd voor een masto­dont, het fossiele skelet van een voorouder van de olifant. De foto van KONSORTIUM wijkt daar bewust van af; hij is genomen in het Museum voor Prehistorie en Plaatselijke Geschiedenis in Bottrop.

Op een andere muur verwijst een geschreven object naar dollarbiljetten van de Verenigde Staten. De twee Latijnse motto's "Novus ordo seclorum" en "E pluribus unum" leggen een verband met het Beuys-dictum "Kunst = Kapitaal".  Ook nemen de drie tekens van het werk op een linnen doek de formule van Beuys over, maar ze vervangen de begrippen kapitaal en kunst door de wiskundige tekens plus en min. Het kruisvormige symbool voor plus is een teken dat Beuys ook vaak gebruikte. Het motief keert terug in het prototype van een serieel vermenigvuldigde kruissculptuur, die ook deel uitmaakt van de installatie van het collectief KONSORTIUM.

Kai Fobbe – JaJaJaJaJaNeeNeeNeeNeeNee

Vanaf 3 april 2022 in zaal 37 (slotgebouw)

Een vrouw gebruikt gebarentaal om de opname van een Fluxus-evenement te tolken, waar­bij Joseph Beuys in 1968 meer dan een uur lang de woorden „Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee“ uitsprak. In de eerste film vertolkt ze de sfeer die er tijdens het eve­nement hing, in de tweede film vertolkt ze de gesproken woorden. Fobbe bedenkt een figuratieve werkelijkheid voor een evenement waar geen opnamen van zijn. Het patroon op de achtergrond bestaat uit de herhaling van twee puntrasters, die in braille Ja en Nee bete­ke­nen. De communicatieve functie van die tekens wordt echter bijna volledig over­dekt door de decoratieve schoonheid van de vormgeving van de achtergrond. Fobbe maakt gebruik van gebarentaal en brailleschrift als hier weliswaar bekende, echter door maar wei­nigen begrepen tekensystemen. Daarmee vestigt hij onze aandacht op dingen die onze belang­stelling wekken of ons fascineren, hoewel we ze niet begrijpen. 

Die video's kunt u hier bekijken.

Tot en met 30 juni toont het museum Schloss Moyland ook de actuele versie van het langlopende project Raster Europa“.

Kai Fobbe studeerde om te beginnen natuurkunde, later klassieke gitaar aan de Hoge­school voor muziek en dans Keulen, afdeling Wuppertal. Bij de compositiewedstrijd van het festival Ensemblia (Mönchengladbach) presenteerde hij in 1999 met „Morsen II“, een visueel-akoestische compositie met morsetekens. In 2003 ging hij aan de slag met stomme films. Sinds 2019 maakt hij in zijn tentoonstellingsconcepten gebruik van Augmented Rea­li­ty; die zijn geconcipieerd voor de openbare digitale ruimte en het gebruik door mobiele tele­foons van privépersonen.