Elina Brotherus, Joseph Beuys und der Galerist René Block

Kartoffelpflanzen – Transformationen

16.9.202321.1.2024

De bekende Finse foto- en videokunstenares Elina Brotherus houdt zich bezig met iconische motieven uit de kunstgeschiedenis en met de herinterpretatie van Fluxus-acties en partituren van evenementen, de opnames van performances. In deze context heeft de kunstenaar ook de actie Kartoffelernte (Aardappeloogst) van Joseph Beuys geherinterpreteerd, die in 1977 plaatsvond voor de galerie van het belangrijke FLUXUS en Beuys-gezel René Block. Brotherus vindt een vrouwelijke manier om het gebaar van de iconische Duitse kunstenaar te benaderen. Galeriehouder, museumdirecteur en internationaal curator René Block verbindt de twee artistieke persoonlijkheden van verschillende generaties. Hij exposeerde, verzamelde en steunde zowel Beuys als Brotherus al vroeg met behulp van zijn galerie.

Tijdens verschillende verblijven in Museum Schloss Moyland en het Joseph Beuys Archief onderzoekt Elina Brotherus Beuys en Block, hun acties, beelden en correspondentie, evenals Beuys' langdurige performance fotograaf Ute Klophaus. Aan het eind van haar onderzoek zullen nieuwe foto's en video-installaties worden gemaakt op plaatsen die Beuys in de regio heeft bezocht, evenals nieuwe werken met René Block. Deze specifieke nieuwe producties worden voor het eerst getoond in Museum Schloss Moyland.

Een interview met René Block is gepland om een audio-archief op te bouwen, kunsthistorische kennis veilig te stellen en zo het bestaande archiefmateriaal aan te vullen.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus.