Joseph Beuys Onderzoeksprijs

De Joseph Beuys Onderzoeksprijs is een gezamenlijke prijs van de Stichting Museum Schloss Moyland, de Steunstichting Museum Schloss Moyland en de Volksbank Kleverland eG die eens in de drie jaar wordt uitgereikt.

Met deze prijs wil de Stichting Museum Schloss Moyland jonge wetenschappers aanmoedigen en het internationale en interdisciplinaire onderzoek naar Joseph Beuys bevorderen.

Tot de doelgroep behoren afgestudeerden aan universiteiten, hogescholen en academies met een voltooide bachelor-, master-, of doctoraalscriptie, of een proefschrift, evenals kandidaten  met een universitaire lesbevoegdheid, die vanuit een bepaalde discipline een aspect van de werken en werkwijze van Joseph Beuys bestuderen. Ook vergelijkbare, reeds voltooide wetenschappelijke projecten kunnen meedingen.

Preisträgerinnen und Preisträger

2011 
Dr. Barbara Gronau, Berlin

2014
Dr. Marianne Wagner, Bern
Dr. Ulf Jensen, Berlin
Ole Valler, Kleve (Spezialpreis der Jury)

naar boven | terug