Colofon

Colofon Stiftung Museum Schloss Moyland
Opgave volgens § 5 Duitse telemediawet

Stiftung
Museum Schloss Moyland
Sammlung van der Grinten
Joseph Beuys Archiv
des Landes Nordrhein-Westfalen

Am Schloss 4
D-47551 Bedburg-Hau

Postfach 1259
D-47548 Bedburg-Hau

Telefoon +49 (0)2824 9510-0
Telefax +49 (0)2824 9510-99

Internationaal btw-nummer: DE 221625384

Samenstelling

Stiftung
Museum Schloss Moyland
Sammlung van der Grinten
Joseph Beuys Archiv
des Landes Nordrhein-Westfalen

Redactioneel verantwoordelijk

Johannes Look
Stiftung Museum Schloss Moyland
Telefon +49 (0)2824 9510-12
Telefax +49 (0)2824 9510-99
look@moyland.de

Webdesign

verb, Agentur für Kommunikationsdesign, Essen

Programmering

anatom5, Düsseldorf

Webbeheer

werkraum, Karlsruhe

Rainer Steegmann
steegmann@moyland.de

Foto's

Hans Blossey, Susanne Dobler, Maurice Dorren, Gottfried Evers, Axel Jusseit, Lena Manteuffel/Lokomotiv.de, Florian Monheim und Roman von Götz, Peter Vogt/Lokomotiv.de, Thomas Willemsen/Lokomotiv.de

Copyright

© teksten: Stiftung Museum Schloss Moyland
© foto's: Stiftung Museum Schloss Moyland
© voor de werken van Joseph Beuys, Erwin Heerich: VG Bild-Kunst, Bonn 2018
© voor de werken van James Lee Byars: Estate James Lee Byars, Courtesy Galerie Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Köln und New York 
© voor ELKARTU, Eduardo Chillida: Zabalaga-Leku/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1 De inhoud van het online aanbod De auteur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt. De auteur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van materiële of immateriële aard die is ontstaan door het gebruik of het niet gebruik van de aangeboden informatie, resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, in zoverre de auteur zich niet aantoonbaar schuldig maakt aan opzettelijke of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten tot niets. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen. 

2 Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ('hyperlinks'), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou er alleen dan aansprakelijkheid kunnen ontstaan wanneer de auteur op de hoogte was van de inhoud en als van hem technisch en in alle redelijkheid en billijkheid verwacht kon worden het gebruik van onwettige inhoud te kunnen verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat ten tijde van het aanbrengen van de link geen illegale inhoud herkenbaar was op de pagina's waarmee een link werd gelegd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrechten van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Derhalve distantieert hij zich hierbij nadrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na het aanbrengen van de link zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen aanbod op het internet geplaatste links en verwijzingen, evenals voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, lijsten van links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe derden schriftelijke toegang kunnen hebben. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruik of niet gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de webpagina aansprakelijk waarnaar verwezen wordt en niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3 Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van het gebruikte grafische materiaal, documentaire geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van door hem zelf samengesteld grafisch materiaal, documentair geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten, of gebruik te maken van grafisch materiaal, documentair geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten vrij van auteursrechten.

Alle binnen het on-line aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken vallen volledig onder de bepalingen van het desbetreffende merkenrecht en het eigendomsrecht van de desbetreffende geregistreerde eigenaar. Louter en alleen op grond van de vermelding, mag er niet de conclusie worden getrokken dat het merkenrecht niet wordt beschermd door de rechten van derden.

Het copyright op gepubliceerde, door de auteur zelfgemaakte bijdragen berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijk grafisch materiaal, documentair geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4 Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid maakt deel uit van het aanbod op het internet en is als zodanig op te vatten. In zoverre delen of individuele formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet meer geheel overeenkomen met de bestaande rechtspositie, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht.

naar boven | terug